DECADENCE

thomas_couture_et_atelier__la_decadence_des_romains-117-1

Henryk_Siemiradzki_004

Via Thomas Couture and Henryk Siemiradzk.